Familie opstellingen

Opstellingen – systemisch werk

Systemisch werken, wat is dat? Vanaf dat je geboren wordt, wordt je geboren in een bepaalde context: gezinsverband, schoolverband, geloofsgemeenschap,  werkverband  en nog veel meer.. De mens is dus gewoon een groepsdier. En niet alleen de mens, maar ook bij dieren, planten, stenen, planeten en sterren, zie je onderlinge verbondenheid in groepen en systemen. Van het kleinst mogelijke deeltje op micro niveau tot het universum op macro niveau. Elke impuls en beweging heeft effect op de rest van het systeem.

We’re all conected..

Al dan niet bewust zijn we altijd onderdeel van een systeem met de daarbij behorende hiërarchie, orde, verhoudingen, wetten, moraal en regels. Het eerste systeem waar we mee te maken hebben als we hier worden geboren op aarde, is ons gezin van herkomst.

In elk familie systeem gelden 3 basiswetten:

  • Iedereen heeft recht op een plek in het systeem
  • Er is sprake van een natuurlijke orde en die moet gerespecteerd worden
  • Er is een balans tussen geven en nemen in het geheel van interacties

Indien bovenstaande zaken in harmonie en balans zijn, is er niets aan de hand en ervaar je als individu veel veiligheid, steun en bevestiging van je systeem.  Indien echter een van bovenstaande basiswetten verstoord zijn, dan kan dat   een grote impact hebben op het individu tot ver over de generaties heen.

We zeggen wel eens: ” het kind neemt de schaduw van de ouders” >  dat wat niet gezien en geleefd is

Uit loyaliteit met het systeem, onvoorwaardelijke liefde en de behoefde om er bij te horen, kan het zijn dat het kind allerlei ongewenste dynamieken overneemt uit vorige generaties, zonder zich daar bewust van te zijn, maar wat feitelijk niet bij haar/zijn verantwoordelijkheid en leven hoort. Dit blijft dan onbewust doorwerken in het volwassen leven.

Als je in je leven tegen patronen of klachten aanloopt waar je met individuele therapie niet uitkomt, kan het zomaar zijn dat het gaat om iets systemisch wat ‘niet lekker’ zit. En dan kan een (familie)opstelling zeer verhelderend en helend werken.

Op een prachtige manier werpt het licht op en geeft het zicht op bestaande patronen die vaak in een onbewuste laag zijn gezakt; soms van generaties her. Hierdoor krijg je inzicht en bewustzijn in je eigen systemen, de plek die je inneemt, ‘drive’ van waaruit je handelt, verbanden en relaties.