Gemma en het ei

De weg naar EIgem

Eigenlijk ben ik mijn hele leven al bezig om dat wat in mijn eigen leeft naar buiten te brengen en in de wereld te zetten: als beeldend kunstenaar, verbinder, begeleider van wordings- en creatieprocessen, EI therapeut en massage therapeut.

Daarbij is altijd de fascinatie geweest voor de mens in al zijn/haar facetten.

Al die schijnbaar verschillende banen, opleidingen en ervaringen hebben mij met vallen en opstaan tot één punt geleid; waar ik nu sta en ben. Als je terug kijkt zo logisch, maar als je er middenin zit zo moeilijk om te herkennen.

Ik was altijd op weg om iets te worden, totdat het kwartje viel…ik hoef niet meer iets te worden.., ik ben het al…,  het was er altijd al

Gewoon daarin te mogen rusten en vertrouwen.

Hoe mooi is dan de metafoor van het “ei” als begin van de schepping, mysterie en geboorte. Dat wat in potentie al aanwezig is, maar nu nog onzichtbaar of niet gezien? Wachtend op het juiste moment om geboren of (h)erkent te worden?

Dat wat al is en dat wat wordt…Ik help je er graag mee. Samen op pad…thuiskomen bij je ei-gen dat er al die tijd al is