Gemma van der Heijden

      Curriculum Vitae

 • 2018- heden  Mederwerker Indebuurt033 bij Buurtbestuurt van gebied Kruiskamp/Koppel/Binnenstad/Jericho
 • 2017- heden bestuurslid Topkring SBLP: Stichting Beroepsoefenaren Lichaamsgerichte Psychotherapie
 • 2017- heden EIgem, praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie en systemisch werk
 • 2013-2016    Community Manager/bedrijfsvoerder van KruiskampOnderneemt! in gebouw De Witte Vlinder; leerwerkplek en MeeWerkplek. Communicatie en aansturing van projecten en mensen. Renovatie, beheer en exploitatie gebouw De Witte Vlinder te Amersfoort
 • 2011-2013    Achtereenvolgens kerngroeplid, kwartiermaker en bestuurslid t.b.v. bewonersinitiatief Kruiskamp Onderneemt!
 • 2012-2013   Commissielid werkgroep 2 jaarlijks symposium namens de SBLP (voorheen NVpit)  “Binnenstebuiten,  de dynamiek van zichtbaar worden”
 • 2011-2013    Ontwikkelaar en inspirator voor lokaal netwerk Bewustamersfoort
 • 2006-2016   ZZP-er, EIgen praktijk voor lichaamsgeoriënteerde psychotherapie
 • 2006-2008  Bestuurslid renovatie speeltuin Het Kruiskampkwartier, Amersfoort
 • 2003-2006  Vakdocent Textiele Werkvormen, Handvaardigheid, Techniek en coördinator CKV, Praktijkonderwijs Zeist
 • 1985-2003   Werkzaam als beeldend kunsternaar, zangeres, decorbouw in diverse projecten en medewerker diversen voor theater De Lieve Vrouw en Educatief medewerker voor Centrum v. Natuur & Milieu “De Schothorst” te Amersfoort
 • 1979-1985   Verkoopster, fa. Mur speciaalzaak wol- en handwerken, Amersfoort

Opleidingen

 • 2019-2020 Psychosociale Basiskennis volgens PLATO eisen (HBO niveau-50 ect), Energy School
 • 2019-2020 Opleiding Medische Massage vlg. Volkier Bentinck
 • 2017-2018 Module Tafelopstellingen door Inge Knoop
 • 2016-2017 Module Loopbaan- en organisatie opstellingen. TCT opleidingen door William Wilson
 • 2016-2016 Module Magische Liefde, Dienend Leiderschap: systemisch werk. TCT opleidingen door Inge Knoop
 • 2015-2016 Medische Basiskennis volgens PLATO eisen (HBO niveau-40ect), Total Health Instituut
 • 2015-2016 Leerwerkgroep Systemisch Werk
 • 2015-2015 Basisopleiding Familieopstellingen bij WEL opleidingen(voorheen TCT) door Evelien Hogeweg te Amersfoort
 • 2010-heden  beroeps gerelateerde  bijscholingen als: ATB 1en2 (Awareness through the Body), Bodymind Centering: Push en -Pull patronen, lichaamsgeoriënteerde intervisies en supervisies, bijscholing “Primaire Hechting”.
 • 2008-2009 Psychopathologie en medische basisvakken
 • 2003-2008 (NRT)EI therapeut (=Neo Reichiaans Therapy Energetic Integration), Bodymind Opleidingen
 • 1993-1994 Boekhouder, Centrumvakopleiding te Amersfoort
 • 1990-1994 Healer, Mens & Intuïtie, Instituut v. intuïtieve ontwikkeling, Amersfoort
 • 1979-1985 2e graad docent Handvaardigheid, Textiele Werkvormen en Techniek, lerarenopleiding SOL te Utrecht