Werkvormen

(Reichiaans) Ademwerk

Door middel van gerichte ademhaling, het opladen van het energie systeem en interventies door de therapeut, is het mogelijk het bestaande energiepatroon te doorbreken en bij geblokkeerde delen in het lichaam te komen. Daarmee samenhangende emoties, gedachten en/of herinneringen kunnen hierbij vrij komen, indien nodig tot expressie worden gebracht (ontlading)  Onbewuste gevoelens en gedachten worden bewust en geven inzicht. De energie die vrij komt, kan weer gaan stromen en komt weer ter beschikking aan het gehele lichaam(integratie). Reichiaans ademwerk helpt je weer in contact te komen met je eigen levensstroom, waardoor je jezelf levendiger en meer compleet voelt. adem = energie = leven = stromen = beweging = groei = wording

Karakteranalyse en Bodyreading

De karakterstijlen worden gevormd in onze vroege kindertijd en hebben te maken met het al dan niet goed doorlopen van de verschillende ontwikkelingsfasen als kind. Wilhelm Reich ontdekte dat deze karakterstijlen zich uitdrukken in de lichaamsbouw van het volwassen lichaam en heeft deze verschillende typen lichaamsbouw omschreven en fysiek in kaart gebracht in de zogenaamde segmenten van het spierpantser. Elk type lichaamsbouw heeft zijn/haar eigen specifieke thematiek in het leven en relateert met een bepaalde ontwikkelingsfase in onze kindertijd. Het zegt letterlijk iets over hoe wij als mens in het leven staan.

Bodyreading is letterlijk het lezen van de vorm en de taal van het lichaam en hoe dit zich uitdrukt?  Dit in combinatie met de innerlijke beleving en waarneming van de cliënt, tegen de achtergrond van iemands specifieke levensverhaal.

Bio-energetica

Bio-energetica is ontwikkeld door Alexander Lowen, leerling van Wilhelm Reich. Het is een methode van houding- en bewegingsoefeningen die de geblokkeerde energie in het lichaam weer in beweging brengt. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de basisprincipes als doorstroom-opladen-ontladen-relaxatie-integratie van energie door beweging, adem en geluid. Door deze methode kan geblokkeerde en/of bevroren energie in de vorm van ingehouden emoties en chronisch spierspanningen, op een gerichte en veilige manier tot expressie worden gebracht. Bio-energetica brengt mensen weer in contact met hun oorspronkelijke gevoelens, gedachten en sensaties, waardoor vitaliteit en levensblijheid terug kan stromen naar de gehele mens en er heling kan plaats vinden.

Gestalt

Gewaar zijn vanuit het hier en nu. Het richten van de aandacht op jouw lichaam en in relatie met de omgeving. Benoemd wordt het bewuste deel, wat bekend is. Onderzocht wordt het niet gekende deel, wat we ook wel de schaduwkant binnen onszelf noemen. De therapeut stelt gerichte vragen, waarbij taal wordt gebruikt als instrument door nauwkeurig te formuleren en gebruik te maken van kernachtige woorden. Het onderbewuste wordt ‘belicht’ en komt daardoor vrij naar de oppervlakte van het bewustzijn, waardoor er inzichten ontstaan bij de cliënt. Gestalt, is een mensvisie die gebaseerd is op vertrouwen in het zelf genezend vermogen van de mens.

Systemisch werk; opstellingen

Methode om een thema of vraag van een cliënt in de ruimte neer te zetten met behulp van representanten; dit zijn mensen die op de plek staan voor iemand van je familie, werk of een begrip. Zij worden opgesteld door de vraagsteller door ze intuïtief neer te zetten. Hierdoor ontstaat een ‘wetend’ veld dat het systeem weergeeft van de vraagsteller.

De opsteller begeleid dit proces door de representanten te vragen wat ze in de verschillende posities ervaren en waarnemen en volgt wat zich laat zien en wat wil gebeuren. Hij/zij begeleid de dynamiek tijdens dit proces en waar mogelijk: herstel van balans en harmonie in het systeem. Dit gaat soms tot wel 7 generaties terug.

Afhankelijk van het soort vraag en opstelling wordt de vraagsteller direct of aan eind van de opstelling in het veld geplaatst.

Bij familieopstellingen wordt er gewerkt met de zielslaag. Dit is met het gewone verstand vrijwel niet te bevatten en daarom is tijd nemen een belangrijk onderdeel van integratie en heling en kan een opstelling nog heel lang doorwerken. Zelfs tot 2 jaar nadien.

Psycho Drama

Werkwijze om door middel van drama te communiceren met delen van je innerlijke gedachten- en gevoelswereld.